Sünnet için doğumdan sonraki ilk birkaç gün, bebeğin rahatlığı ve iyileşme kapasitesinin yüksekliği açısından en uygundur. İlk birkaç gün yapılamazsa,  Yenidoğan dönemi sünneti, birinci ayın sonuna kadar da lokal anestezi ile yapılabilmektedir. Bu dönem geçirildiyse 4-18 aylık dönemde ya da 4,5-5 yaşından sonra yapılmasında fayda var. Ancak kimi uzmanlar, İki yaştan sonraya kalan sünnetlerin 6 yaşından sonra yapılmasını önermektedir.

Yenidoğan sünneti uzman hekim tarafından yapılmalı

Sünnet mümkünse ameliyathane koşullarında yapılması gereken gerçek bir cerrahi işlemdir. Küçümsenmemeli ve uygunsuz ortamlarda yapılmamalıdır. Özellikle yenidoğan sünneti uzman hekimler dışında yapılmamalı. Çok seyrek olmakla birlikte uygunsuz koşullar ve/veya uygunsuz ekipman ile yapıldığında enfeksiyon gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor.

Yenidoğan dönemi dışındaki bebek ve çocuklarda sünnet genel anestezi altında ve ameliyathane koşullarında yapılması gereken bir cerrahi işlem. Bunun nedeni ise bu yöntemle ruhsal etkilenmenin en az olmasının yanında iyi bir ağrı kontrolüne de olanak tanıması. Yaklaşık 15 -20 dakika süren işlemin ardından ortalama genel anestezi ile yapılanlarda 3 saat, lokal anestezi ile yapılan yenidoğan sünnetlerinde de 1 saat sonra çocuk evine gönderilebilmektedir.

Sünnetin faydaları

Sünnet, isteğe bağlı bir işlem olarak dünyada bir bölüm dini topluluklar (Müslümanlar ve Museviler) tarafından tercih edilmekte olmasına rağmen, zaman zaman sünnet lehine çıkan bilimsel yayınlar, başka dinlere mensup topluluklar içinden de sünnet yaptıranların artmasına neden olmaktadır. Ancak kabul etmek gerekir ki dünyanın yarıdan fazlası tarafından uygulanmamaktadır. Bu durum, sünnetin faydalarını tartışmaya açmış olup lehte ve aleyhte görüşler vardır. Sünnetin yararlı olduğu düşünülen konuları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.

İdrar yolu iltihabı: İlk 6 ay sonunda sünnetli ve sünnetsiz bebekler arasında yapılan araştırmalarda sünnetli olanlarda bu riskin daha az olduğu gösterilmiş. Özellikle sünnet derisi ucunda darlık olan bebek ve çocuklarla, anne karnında ya da sonrasında yukarı idrar yollarında genişleme saptanmış olanlarda da sünnet öneriliyor.

Hijyenik avantaj: Kapalı sünnet derisi, kötü bakımla birlikte mikroorganizma yerleşimine uygun bir ortam halini alıyor. Açık penis ucunun temizliği ise daha kolay oluyor.

Penis kanseri: Çeşitli yayınlarda sünnet olmayanların karşılaştırılmasında sünnet olanların penis kanserine daha az yakalandıklarını destekler sonuçlar bildirilmiş. Bunun açık penis ucundaki lezyonun kolay fark edilmesi ve hijyenik avantajla ilişkili olduğu yorumları da yapılıyor.

Rahim ağzı kanseri: Sünnetli erkeklerin partnerlerinin de benzer şekilde rahim ağzı kanserine daha az yakalandıklarını destekler sonuçlar bildirilmiş.

Erken boşalma: Sünnetli erkeklerde erken boşalma probleminin daha az görülmesinin açık penis ucunun çamaşırla sürekli temasının aşırı duyarlılığı giderek azaltmasından kaynaklandığı savunuluyor.

Acıbadem Kadıköy Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Mustafa Candan