Yetişkinlerdeki göz kusurları, çocuklarda da görülebilir. Çocuklarda görme keskinliğini en sık etkileyen hastalıklar miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi kırma kusurları dışında;