Çocuk Gelişimi | Acıbadem Bebek

Bilişsel gelişim Matematiksel becerisindeki gelişim artar, bu yetisini problem çözmede kullanmaya başlar. Çarpma işlemlerinden basit olanları yapabilir. Bir sorunla karşılaştığında yaratıcı ve ...

Bilişsel gelişim Toplama ve çıkarma işlemlerinden basit olanlarını rahatça yapabilmeye başlar. Matematiksel işlemdeki becerisini bazı problemlerin çözümü için kullanmayı ...

Bilişsel gelişim Günleri ve renkleri ayırt edebilir. Günün sabah, öğle, akşam gibi bölümlerini kavramaya başlar. Bilimsel ve doğal olaylara dair sorular sormaya başlar. Resim yaparken ...

Bilişsel gelişim Gündelik olayları,dinlediği kısa hikayeyi aktarabilir. Geometrik şekillerden üçgen, kare ve daireyi çizebilir. Renklerin çoğunu, sorulduğunda söyleyebilecek kadar ...

Bilişsel ve Dilsel Gelişim Düzgün konuşur, uzun cümleler kurar, artık söylediklerini aile dışındakiler de neredeyse tümüyle anlayabilir. Merak ettiği şeylerle ilgili bir sürü ...

Bilişsel ve Dilsel Gelişim Çocuğun konuşmasının anlaşılırlığı, %80-90 oranındadır. Bazı sesleri çıkaramadığı için her kelimeyi tam söyleyememesi normaldir. Artık aile dışındakiler de ...

Çocuk Gelişimi