Dil anlama becerileri, dil üretme becerilerinden daha önce ve daha hızlı gelişir Bu yaştaki çocuklar, söyleyebildiklerinden çok daha fazla sözcüğün anlamını bilirler.