Çocuk Dil Gelişimi | Acıbadem Bebek

Alıcı Dil Kavram bilgisi gelişmeye başlar ve anlam farklılıklarını anlar (büyük-küçük, git-gel). İki aşamalı komutları anlar ve yapar. İfade Edici Dil Sözcük ...

1000’e yakın sözcüğü anlar. 4-5 sözcüklü uzun cümleler kurar. Sesinin tonunu ve hızını ayarlayarak konuşur (yüksek sesle konuş dediğimizde ...

Alıcı Dil Kavram bilgisi gelişmeye başlar ve anlam farklılıklarını anlar (büyük-küçük, git-gel). İki aşamalı komutları anlar ve yapar. İfade Edici Dil Sözcük ...

Alıcı Dil Tak aşamalı komutları anlar ve yapar. Basit soruları anlar. Basit vücut bölümlerini gösterir. Sıklıkla gördüğü nesneleri tanır. Basit şarkı, öykü ...

Dil anlama becerileri, dil üretme becerilerinden daha önce ve daha hızlı gelişir Bu yaştaki çocuklar, söyleyebildiklerinden çok daha fazla sözcüğün anlamını ...

Çocuk Dil Gelişimi